Nyheter

Følg oss på LinkedIn for oppdateringer

Podkast: Hekta på delt mikromobilitet

🌿🛴 Få transportmidler er grønnere enn delt elektrisk mikromobilitet, og få er like engasjert som Andrine Gran i It’s tomorrow. Hun deler hun sin lidenskap for bærekraftig transport i podkasten «Teknisk sett», som lages av Teknisk ukeblad.

Andrines interesse for mikromobilitet startet da hun begynte som sykkelplanlegger i Oslo kommune. Etter å ha hatt bysykler i mange år, kom sparkesyklene som en overraskelse i 2019. Problemer begynte imidlertid å tårne seg opp, og på det meste var det over 20 000 sparkesykler fra 12 forskjellige utleiere i byen.

«Vi må utnytte urbane områder på best mulig måte for energieffektiv persontransport, og vi må dele på løsningene. Det er på tide å snakke om løsningene framfor å fokusere på gårsdagens problemer, sier Gran»

🎧 Lytt til podcasten og bli med på samtalen om bærekraftig mikromobilitet! 🌍🚲🛴

Zero emission cities

I samarbeid med Nordic+ og Multiconsult inviterte It’s tomorrow 13. april 2023 til web-seminar om veien til lav-og nullutslippssoner:

The road to emission free transport sector in cities by 2030 is demanding, but possible. Low and Zero Emission Zones will be a main tool for the most ambitious cities, but this rises a number of challenges regarding urban development and mobility, as well as judicial, technological, economic an practical questions. Different cities have developed solutions to different parts of this process. To reach the goal, it is necessary to learn from each other.

Multiconsult and It’s tomorrow tomorrow have helped the Norwegian Net Zero Cities, Oslo, Trondheim and Stavanger, investigate Zero Emission Zones. Together we have explored all these questions, and identified some of the most important solutions, as well as some of the most difficult challenges. Together with the Nordic ITS organisations under the ITS Nordic+-umbrella, we arrange a webinar to share our insights with other Nordic cities with high ambitions on climate solutions.

This way we aim for to create an arena where Nordic cities can share experiences, and this way, make the road ahead easier to find, and – hopefully – with the possibility of higher speed to the goal.

The webinar is especially aimed at Nordic cities with ambitious climate targets, but open to everyone. The webinar will be in English, with possibility to respond also in Scandinavian languages. No participation fee.

Gå til Nordic+

It’s tomorrow blir medlem av Næring for klima

It’s tomorrow signerte 28. september Klimakontrakten til Oslo kommune. Med å slutte oss til nettverket markerer vi at vi vil være med å arbeide for at Oslo når sine klimamål.

Podcast:

Bak rattet: Arne Lindelien forteller om bildelingens historie i Norge og snakker om fremtiden for bildeling?

Bak rattet intervjuer Arne Lindelien fra It’s tomorrow om bildeling. Arne arbeidet 20 år i Bilkollektivet, og var med på å bygge tjenesten fra skrantende start-up til en viktig aktør i Oslos mobilitetstilbud. I to episoder forteller han om fremveksten av bildeling i Norge, og om fremtiden for bildeling.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er cove-1-1024x1024.jpeg

Podcastene finner du ved å trykke på knappene under

Aredalsuka 2022:

Fra privat fossilbil til delt elbil – elbilrevolusjonen i indre by

Event organisert av It’s tomorrow AS

Onsdag., 17. aug. 2022, 12:30 – 13:30

Østre gate 9a, Arendal

Overgangen til nullutslippskjøretøy i byene har to grunnleggende utfordringer:
– Behov for lading av private elbiler i områder med underskudd på parkering bremser overgangen til elbiler i den tette byen
– Overgang til elbil øker bilbruken på grunn av lave kostnader med bruk av elbil

Overgang til delte elbiler løser begge utfordringene – men hvordan får vi til denne overgangen? Dette er temaet for miniseminaret Bilkollektivet og it’s tomorrow arrangerer.

For å nå målene om å fjerne alle utslipp fra transportsektoren innen 2030, må byene være med på laget. Det er lite aktuelt å bygge opp økt parkeringskapasitet i indre by, så da er spørsmålet – hvordan får vi konvertert noen titusen fossile privatbiler til delte elbiler, uten at innbyggerne i indre by opplever vesentlig dårligere mobilitet?

Behovet forsterkes av at erstatning av fossile kjøretøy med private elbiler gir betydelig økning i kjøring. Løsninger som begrenser kjøring i overgangen til elbiler er derfor sentralt for å unngå store fremkommelighetsproblemer på veinettet i større norske byer. Dette krever tiltak på lokalt og nasjonalt nivå, men vi setter fokus på nasjonale tiltak.

I seminaret vil fagfolk, mobilitetsaktører og politikere utfordret på hvordan vi i fellesskap kan løse denne utfordringen.

– Bildelingens plass i fremtidens integrerte, grønne mobilitetssystem – Bernt Sverre Mehammer, It’s tomorrow
– Rammevilkår som kan gi rask vekst for bildeling – Morten Munch-Olsen, Bilkollektivet
– Bildelerne er våre beste kunder – om samspill mellom kollektivtilbud og bildeling – Espen Strand Henriksen, Kolumbus
– SVs politikk for overgang til delte elbiler – Lars Haltbrekken
– MDGs politikk for overgang tildelte elbiler – Sirin Stav

Fremtidens mobilitetssystem – er vi nærmere?

It’s tomorrow er skapt for å bidra til å utvikle fremtidens mobilitetssystem. Etter vårt første fulle halvår gir vi en kort vurdering av hvor vi har kommet nærmere fremtidens grønne, integrerte mobilitetssystem.

Kortversjon:

· Nullutslippssoner kan bli virkemiddelet som sørger for at byene når sine ambisiøse klimamål for 2030.

· Bildeling er i svært rask vekst. Regjeringens forslag til mva-løsning i revidert budsjett kunne løst en viktig hindring for bildelernes overgang til elbil, men SV kødda det til.

· Regulering av elsparkesykler styres ikke lenger utelukkende av følelser, men det er langt igjen til norske byer forsøker å ta ut potensialet av mikromobilitet.

Nullutslippssoner – katalysator for endring

Storbyene har ambisiøse mål om raskt å fjerne klimagassutslipp fra trafikken, samtidig som trafikken ikke skal øke – eller, i Oslos tilfelle, reduseres med 30 prosent. Siden elbilene kjører mer enn fossile biler på grunn av vesentlig lavere kostnader, er det krevende å nå begge mål.

It’s tomorrow bistår Oslo, Trondheim og Stavanger med svar på hvordan virkemiddelbruk knyttet til geografiske soner kan benyttes til å nå disse målene, og ikke minst med hva som er fornuftig innføringsplan for slike soner.

Hovedutfordringen for persontransport er løsninger for beboere i indre del av byene der det er underskudd på parkering og lademuligheter. Hovedutfordringen for varetransporten er å finne balansen mellom byenes krav og hva produsentene kan levere, slik at man ikke gjør hverdagen for transportbransjen og varemottakerne vanskeligere enn nødvendig.

Hvordan få bildeling over til el?

Aktørene melder at bildeling i Norge fortsetter den raske veksten. Offensive aktører som kjemper om markedsandeler, kommuner som i stadig større grad løser eget bilbehov gjennom bildeling og offentlig stimulans gjennom parkeringsreglement, reguleringspolitikk og aktive roller, bidrar til at antall biler, brukere og turer i bildeling fortsetter å vokse. Nøyaktige tall finnes foreløpig ikke, men dette kan skje.

Delte elbiler er litt mer krevende enn fossile siden de er mye mer i bruk. Det er stort sett tilstrekkelig med nattlading, men noen ganger er det nødvendig med hurtiglading. Dermed er fossile biler enklere å bruke for bildelingsaktørene.

Fordelen med fossilbiler forsterkes av at bildelere er de eneste som betaler merverdiavgift på bruk av elbiler. Korttidsleie av elbiler er det eneste unntaket fra elbilenes unntak for merverdiavgift. Det øker kostnaden for bruk av elbiler vesentlig, og medfører at fossilbiler er billigere å bruke for bildelere.

Dette ville blitt løst gjennom tilskuddsordning som regjeringen foreslo i revidert budsjett i vår. Med den løsningen ville det blitt likebehandling mellom bildelere og bileiere, og bildeling ville fått en mye raskere overgang til elbil. Imidlertid ble dette forhandlet ut av budsjettet av SV. Vi regner med at regjeringen og SV løser dette i utformingen av nytt mva-regelverk for elbiler som skal gjelde fra neste år.

Mikromobilitet kan gjøre kollektivtrafikken mye bedre

Delte elsparkesykler i samspill med kollektivtransport kan være en gamechanger for konkurransen med privatbil i byområder. Allikevel har Voi, Tier, Ryde og Bolt vært hatobjekt nr. 1 i samferdselsdebatten i Norge de siste par åra, og forsøkene på regulering har vært sterkt preget av det.

Nå ser vi at det begynner å bli et snev av rasjonalitet over løsningene som velges. Blant annet bør Bodø få skryt for sitt valg om kun å begrense antall i sentrum, mens aktørene fritt kan plassere sykler i boligområdene.

Samtidig renner det inn nyhetssaker om unge mennesker som får inndratt førerkort, 18 dager i fengsel og flere titusen i bot for å ha brukt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand. Samme regelverk for en tjue kilos elsparkesykkel med toppfart på 20 km som for en to tonns stålkasse med toppfart 150-200 km/t.

Skal vi være enige om at det er på tide med innestemme og fornuft i disse diskusjonene, så kanskje det er mulig å bruke disse til å nå viktige mål i by- og transportpolitikken?

Mobilitet strategisk viktig for Filipstad

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

Bernt Sverre peker to hovedutfordringer.

– Avstanden til kollektivknutepunktet Nationaltheateret (+1 km) er i største laget for arbeidsplasser der folk skal velge å reise kollektivt til. Det forsterkes av at området bokstavelig talt ligger oppå E18 og dermed har svært god tilgang med bil.

Han understreker at for å unngå at dette blir et bilbasert område må det ikke utvikles løsninger som bidrar til privatbilisme.

– Området bør ikke ha parkering for beboere, bedrifter eller besøkende, men sikre tilgang til bil gjennom bildeling. For å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv bør man utvikle løsninger for en effektiv forbindelse til Nationaltheateret stasjon for tog og T-bane. Siden Fjordtrikken virker lite sannsynlig, bør man i stedet vurdere om en autonom shuttlebuss kan være et alternativ. God tilrettelegging for gående, syklende og mikromobilister i retning sentrum, Solli og Skøyen er nødvendig.

I kompetansehevingsrapporten finner du også Bernt Sverres råd om hvordan vi skal unngå at Tour de Finance og trafikk fra E18 blir en barriere gjennom fremtidens Filipstad, forholdet til ferjetransport og hvordan man knytter Filipstad til områdene på andre siden av jernbanelinja.

Podcast: Bak rattet intervjuer Bernt Sverre Mehammer fra It’s tomorrow om privatbilisme i fremtidens byer.

Bak rattet forklarer framtidas mobilitet

Bilentusiastene i «Bak rattet» fra Bertel O. Steen har invitert Bernt Sverre Mehammer til å snakke om hvorfor privatbilen blir mindre viktig i fremtidens by – fjerning av parkering, bildeling og kollektivtransporten. Full kræsj eller vennlig forbrødring – hør selv i podcasten.

Bærekraftig utvikling av hyttefelt

I et team ledet av arkitektfirmaet Lund Hagem er It’s tomorrow valgt ut til å arbeide med idéer for utvikling av hyttefeltet Bortelid i Åseral kommune. Dette er et Gnist-prosjekt, der bærekraft er gjennomgangstemaet. It’s tomorrow skal bidra med ideer og faglig veiledning av grep i forhold til mobilitet. En vil både se på reise mellom hjem til hytte og hvordan dager på hytta i Bortelid skal kunne nytes med minst mulig behov for biltransport. Målet er reduserte inngrep i naturen og lave utslipp.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-879x1024.png