Nyheter

Følg oss på LinkedIn for oppdateringer

Færre matpakkebilister til Forus Næringspark

Norges største næringspark med 45 000 sysselsatte og mye handel vil at færre skal kjøre bil til dem. Gjennom Forus-modellen ønsker de å vise at det er mulig å skape endring i hvordan folk reiser. Gode data for reisevaner og samspill med folk som berøres, er sentralt.

Forus Næringspark er plassert mellom Stavanger, Sandnes og Sola. Næringsparken er også eid av de tre kommunene. Foto: Forus Næringspark

Overgangen til en grønnere hverdag går enda sakte, til tross for at gode tiltak
iversettes: som bedre sykkelveier, gratis buss og bomring rundt bysentre. Dette
er spesielt kritisk for Stavanger som er en av 112 byer i Europa som har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2030
 gjennom EU NetZero Mission Cities.

– Forus Næringspark har et ambisiøst mål om å bidra til nullvekst i biltrafikken, oppnå
kommunenes klimamål og støtte Stavangers net-zero forpliktelse. Det er en utfordrende oppgave, men Forus har en unik mulighet til å lede an i denne omstillingen,
sier Stein Racin Grødem, daglig leder i næringsparken.

Stein Racin Grødem, daglig leder i Forus Næringspark. Foto: Forus Næringspark

For å møte utfordringene har Forus, i samarbeid med It’s Tomorrow og Ducky, utviklet Forus-modellen. Denne innovative og testbaserte mobilitetsplanen gjør det mulig å identifisere områder for effektive tiltak, implementere disse, og skalere opp suksessrike løsninger i nært samarbeid med ansatte og lokalsamfunnet. Sentralt i denne modellen står data fra Ducky, Kogenta, og Telia, som gir innsikt i klima- og reisemønstre for området.

– For å redusere privatbilisme og øke bruken av utslippsfri transport, er vi avhengige
av tilgang til nøyaktig og oppdatert data. Dette gjør det mulig for oss å justere tiltakene underveis for å øke effekten med mindre ulemper for de som blir berørt. Dette er essensielt for å få støtte for våre initiativ,
understreker Ronny Fiuren, strategic business devloper i Forus næringspark.

It’s Tomorrow utvikler en detaljert mobilitetsplan for Forus. Tiltak skal testes allerede før sommeren, og den første store satsingen blir å få flere til å sykle når det meste av sykkelstamveien til både Sandnes og Stavanger åpner før sommeren. Parallelt blir en omfattende datamodell klargjort. Den gir en helhetlig oversikt over reiser til og fra Forus, og gir grunnlag for å måle effekt av tiltak – presist og løpende.

Forus oppfordrer andre næringsaktører og norske kommuner til å adoptere en lignende
datadrevet og testbasert tilnærming. Ved å dele kunnskap og erfaringer på tvers
av sektorer og regioner, kan vi sammen skape den raske og nødvendige endringen
mot et mer bærekraftig samfunn.

Hvordan måle mikromobilitet?

It’s tomorrow og Multiconsult har på oppdrag fra Statens vegvesen laget en rapport om indikatorer for mikromobilitet.
 
🖇All mobilitet har en innvirkning på en lang rekke miljøfaktorer som klimagassutslipp, støy, luftforurensning, arealbeslag samt sosiale forhold. Kunnskap om hvordan ulike kjøretøy påvirker dette er i endring. Det er også kjøretøyene – og datakilder for å måle effektene.
 
🛴🚲Mikromobilitet, ofte omtalt som elektriske sykler og elsparkesykler, har et stort potensial for å gi positive utslag for både nullvekstmålet og nullvisjonen. Men for å forstå når regelverket må strammes til og for hvilke kjøretøygrupper, er det avgjørende å finne gode indikatorer som kan måle effekter. Indikatorene bør være nøytrale og kunne benyttes for sammenligning med andre kjøretøy. Dette kan du lese mer om i rapporten vår.
 
📝Rapporten kan benyttes som grunnlag for regelverksutvikling og annen nasjonal myndighetsutøvelse. Vi takker Statens Vegvesen for et spennende oppdrag og gleder oss til å følge med på det videre viktige arbeidet med å utvikle et godt regelverk som bidrar til gode og bærekraftige mobilitetsløsninger.

Podkast: Hekta på delt mikromobilitet

🌿🛴 Få transportmidler er grønnere enn delt elektrisk mikromobilitet, og få er like engasjert som Andrine Gran i It’s tomorrow. Hun deler hun sin lidenskap for bærekraftig transport i podkasten «Teknisk sett», som lages av Teknisk ukeblad.

Andrines interesse for mikromobilitet startet da hun begynte som sykkelplanlegger i Oslo kommune. Etter å ha hatt bysykler i mange år, kom sparkesyklene som en overraskelse i 2019. Problemer begynte imidlertid å tårne seg opp, og på det meste var det over 20 000 sparkesykler fra 12 forskjellige utleiere i byen.

«Vi må utnytte urbane områder på best mulig måte for energieffektiv persontransport, og vi må dele på løsningene. Det er på tide å snakke om løsningene framfor å fokusere på gårsdagens problemer, sier Gran»

🎧 Lytt til podcasten og bli med på samtalen om bærekraftig mikromobilitet! 🌍🚲🛴

Zero emission cities

I samarbeid med Nordic+ og Multiconsult inviterte It’s tomorrow 13. april 2023 til web-seminar om veien til lav-og nullutslippssoner:

The road to emission free transport sector in cities by 2030 is demanding, but possible. Low and Zero Emission Zones will be a main tool for the most ambitious cities, but this rises a number of challenges regarding urban development and mobility, as well as judicial, technological, economic an practical questions. Different cities have developed solutions to different parts of this process. To reach the goal, it is necessary to learn from each other.

Multiconsult and It’s tomorrow tomorrow have helped the Norwegian Net Zero Cities, Oslo, Trondheim and Stavanger, investigate Zero Emission Zones. Together we have explored all these questions, and identified some of the most important solutions, as well as some of the most difficult challenges. Together with the Nordic ITS organisations under the ITS Nordic+-umbrella, we arrange a webinar to share our insights with other Nordic cities with high ambitions on climate solutions.

This way we aim for to create an arena where Nordic cities can share experiences, and this way, make the road ahead easier to find, and – hopefully – with the possibility of higher speed to the goal.

The webinar is especially aimed at Nordic cities with ambitious climate targets, but open to everyone. The webinar will be in English, with possibility to respond also in Scandinavian languages. No participation fee.

Gå til Nordic+

It’s tomorrow blir medlem av Næring for klima

It’s tomorrow signerte 28. september Klimakontrakten til Oslo kommune. Med å slutte oss til nettverket markerer vi at vi vil være med å arbeide for at Oslo når sine klimamål.

Podcast:

Bak rattet: Arne Lindelien forteller om bildelingens historie i Norge og snakker om fremtiden for bildeling?

Bak rattet intervjuer Arne Lindelien fra It’s tomorrow om bildeling. Arne arbeidet 20 år i Bilkollektivet, og var med på å bygge tjenesten fra skrantende start-up til en viktig aktør i Oslos mobilitetstilbud. I to episoder forteller han om fremveksten av bildeling i Norge, og om fremtiden for bildeling.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er cove-1-1024x1024.jpeg

Podcastene finner du ved å trykke på knappene under

Aredalsuka 2022:

Fra privat fossilbil til delt elbil – elbilrevolusjonen i indre by

Event organisert av It’s tomorrow AS

Onsdag., 17. aug. 2022, 12:30 – 13:30

Østre gate 9a, Arendal

Overgangen til nullutslippskjøretøy i byene har to grunnleggende utfordringer:
– Behov for lading av private elbiler i områder med underskudd på parkering bremser overgangen til elbiler i den tette byen
– Overgang til elbil øker bilbruken på grunn av lave kostnader med bruk av elbil

Overgang til delte elbiler løser begge utfordringene – men hvordan får vi til denne overgangen? Dette er temaet for miniseminaret Bilkollektivet og it’s tomorrow arrangerer.

For å nå målene om å fjerne alle utslipp fra transportsektoren innen 2030, må byene være med på laget. Det er lite aktuelt å bygge opp økt parkeringskapasitet i indre by, så da er spørsmålet – hvordan får vi konvertert noen titusen fossile privatbiler til delte elbiler, uten at innbyggerne i indre by opplever vesentlig dårligere mobilitet?

Behovet forsterkes av at erstatning av fossile kjøretøy med private elbiler gir betydelig økning i kjøring. Løsninger som begrenser kjøring i overgangen til elbiler er derfor sentralt for å unngå store fremkommelighetsproblemer på veinettet i større norske byer. Dette krever tiltak på lokalt og nasjonalt nivå, men vi setter fokus på nasjonale tiltak.

I seminaret vil fagfolk, mobilitetsaktører og politikere utfordret på hvordan vi i fellesskap kan løse denne utfordringen.

– Bildelingens plass i fremtidens integrerte, grønne mobilitetssystem – Bernt Sverre Mehammer, It’s tomorrow
– Rammevilkår som kan gi rask vekst for bildeling – Morten Munch-Olsen, Bilkollektivet
– Bildelerne er våre beste kunder – om samspill mellom kollektivtilbud og bildeling – Espen Strand Henriksen, Kolumbus
– SVs politikk for overgang til delte elbiler – Lars Haltbrekken
– MDGs politikk for overgang tildelte elbiler – Sirin Stav

Fremtidens mobilitetssystem – er vi nærmere?

It’s tomorrow er skapt for å bidra til å utvikle fremtidens mobilitetssystem. Etter vårt første fulle halvår gir vi en kort vurdering av hvor vi har kommet nærmere fremtidens grønne, integrerte mobilitetssystem.

Kortversjon:

· Nullutslippssoner kan bli virkemiddelet som sørger for at byene når sine ambisiøse klimamål for 2030.

· Bildeling er i svært rask vekst. Regjeringens forslag til mva-løsning i revidert budsjett kunne løst en viktig hindring for bildelernes overgang til elbil, men SV kødda det til.

· Regulering av elsparkesykler styres ikke lenger utelukkende av følelser, men det er langt igjen til norske byer forsøker å ta ut potensialet av mikromobilitet.

Nullutslippssoner – katalysator for endring

Storbyene har ambisiøse mål om raskt å fjerne klimagassutslipp fra trafikken, samtidig som trafikken ikke skal øke – eller, i Oslos tilfelle, reduseres med 30 prosent. Siden elbilene kjører mer enn fossile biler på grunn av vesentlig lavere kostnader, er det krevende å nå begge mål.

It’s tomorrow bistår Oslo, Trondheim og Stavanger med svar på hvordan virkemiddelbruk knyttet til geografiske soner kan benyttes til å nå disse målene, og ikke minst med hva som er fornuftig innføringsplan for slike soner.

Hovedutfordringen for persontransport er løsninger for beboere i indre del av byene der det er underskudd på parkering og lademuligheter. Hovedutfordringen for varetransporten er å finne balansen mellom byenes krav og hva produsentene kan levere, slik at man ikke gjør hverdagen for transportbransjen og varemottakerne vanskeligere enn nødvendig.

Hvordan få bildeling over til el?

Aktørene melder at bildeling i Norge fortsetter den raske veksten. Offensive aktører som kjemper om markedsandeler, kommuner som i stadig større grad løser eget bilbehov gjennom bildeling og offentlig stimulans gjennom parkeringsreglement, reguleringspolitikk og aktive roller, bidrar til at antall biler, brukere og turer i bildeling fortsetter å vokse. Nøyaktige tall finnes foreløpig ikke, men dette kan skje.

Delte elbiler er litt mer krevende enn fossile siden de er mye mer i bruk. Det er stort sett tilstrekkelig med nattlading, men noen ganger er det nødvendig med hurtiglading. Dermed er fossile biler enklere å bruke for bildelingsaktørene.

Fordelen med fossilbiler forsterkes av at bildelere er de eneste som betaler merverdiavgift på bruk av elbiler. Korttidsleie av elbiler er det eneste unntaket fra elbilenes unntak for merverdiavgift. Det øker kostnaden for bruk av elbiler vesentlig, og medfører at fossilbiler er billigere å bruke for bildelere.

Dette ville blitt løst gjennom tilskuddsordning som regjeringen foreslo i revidert budsjett i vår. Med den løsningen ville det blitt likebehandling mellom bildelere og bileiere, og bildeling ville fått en mye raskere overgang til elbil. Imidlertid ble dette forhandlet ut av budsjettet av SV. Vi regner med at regjeringen og SV løser dette i utformingen av nytt mva-regelverk for elbiler som skal gjelde fra neste år.

Mikromobilitet kan gjøre kollektivtrafikken mye bedre

Delte elsparkesykler i samspill med kollektivtransport kan være en gamechanger for konkurransen med privatbil i byområder. Allikevel har Voi, Tier, Ryde og Bolt vært hatobjekt nr. 1 i samferdselsdebatten i Norge de siste par åra, og forsøkene på regulering har vært sterkt preget av det.

Nå ser vi at det begynner å bli et snev av rasjonalitet over løsningene som velges. Blant annet bør Bodø få skryt for sitt valg om kun å begrense antall i sentrum, mens aktørene fritt kan plassere sykler i boligområdene.

Samtidig renner det inn nyhetssaker om unge mennesker som får inndratt førerkort, 18 dager i fengsel og flere titusen i bot for å ha brukt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand. Samme regelverk for en tjue kilos elsparkesykkel med toppfart på 20 km som for en to tonns stålkasse med toppfart 150-200 km/t.

Skal vi være enige om at det er på tide med innestemme og fornuft i disse diskusjonene, så kanskje det er mulig å bruke disse til å nå viktige mål i by- og transportpolitikken?

Mobilitet strategisk viktig for Filipstad

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

Bernt Sverre peker to hovedutfordringer.

– Avstanden til kollektivknutepunktet Nationaltheateret (+1 km) er i største laget for arbeidsplasser der folk skal velge å reise kollektivt til. Det forsterkes av at området bokstavelig talt ligger oppå E18 og dermed har svært god tilgang med bil.

Han understreker at for å unngå at dette blir et bilbasert område må det ikke utvikles løsninger som bidrar til privatbilisme.

– Området bør ikke ha parkering for beboere, bedrifter eller besøkende, men sikre tilgang til bil gjennom bildeling. For å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv bør man utvikle løsninger for en effektiv forbindelse til Nationaltheateret stasjon for tog og T-bane. Siden Fjordtrikken virker lite sannsynlig, bør man i stedet vurdere om en autonom shuttlebuss kan være et alternativ. God tilrettelegging for gående, syklende og mikromobilister i retning sentrum, Solli og Skøyen er nødvendig.

I kompetansehevingsrapporten finner du også Bernt Sverres råd om hvordan vi skal unngå at Tour de Finance og trafikk fra E18 blir en barriere gjennom fremtidens Filipstad, forholdet til ferjetransport og hvordan man knytter Filipstad til områdene på andre siden av jernbanelinja.

Podcast: Bak rattet intervjuer Bernt Sverre Mehammer fra It’s tomorrow om privatbilisme i fremtidens byer.

Bak rattet forklarer framtidas mobilitet

Bilentusiastene i «Bak rattet» fra Bertel O. Steen har invitert Bernt Sverre Mehammer til å snakke om hvorfor privatbilen blir mindre viktig i fremtidens by – fjerning av parkering, bildeling og kollektivtransporten. Full kræsj eller vennlig forbrødring – hør selv i podcasten.

Bærekraftig utvikling av hyttefelt

I et team ledet av arkitektfirmaet Lund Hagem er It’s tomorrow valgt ut til å arbeide med idéer for utvikling av hyttefeltet Bortelid i Åseral kommune. Dette er et Gnist-prosjekt, der bærekraft er gjennomgangstemaet. It’s tomorrow skal bidra med ideer og faglig veiledning av grep i forhold til mobilitet. En vil både se på reise mellom hjem til hytte og hvordan dager på hytta i Bortelid skal kunne nytes med minst mulig behov for biltransport. Målet er reduserte inngrep i naturen og lave utslipp.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-879x1024.png

HVORDAN FJERNE HVER FEMTE BIL I OSLO?

Høy bilbruk skaper klimagassutslipp, lokal forurensing, kø, ulykker og støy, og hindrer god byutvikling. Byrådets mål for redusert biltrafikk er svært ambisiøst, og vil gjøre Oslo til en mye bedre by. Men det krever store endringer i reisevanene til Oslofolk. Tall fra bompasseringer viser at vi i 2022 hadde like mye biltrafikk i Oslo som i 2019. Det er behov for nye løsninger. 

It’s tomorrow samlet Oslo kommune, Ruter og aktører innen bildeling, delte elsparkesykler, parkering og eiendom høsten 2021. Vi utfordret deltakerne til å tenke på hva den enkelte aktør kunne bidra med for å skape endring, og hvordan effekten av deres forslag kunne styrkes gjennom samarbeid med andre aktører på mobilitetsområdet.  

Resultatet oppsummeres og deles med Oslo kommune. Kanskje bidrar dette til nye grep for å begrense bilbruken? 

Blant temaene som ble diskutert var hvordan vi får flere Oslofolk til å bytte ut privatbilen med delte mobilitetsløsninger, hvordan delte elsparkesykler kan bidra til å gjøre kollektivtivtrafikken mer effektiv og hvordan eiendomsutviklere kan skape raskere endringer gjennom offensive løsninger for boliger og næringseiendom. Sentralt i alle diskusjoner er hvordan samarbeid kan bidra til å øke effekten av nye grep på mobilitetsområdet. 

Fremtidens mobilitet er utslippsfri, delt og sykt bra!  

Bertel O. Steen stilte sine utstillingslokaler i Dronning Eufemias gate 21 til rådighet for frokostseminaret.

Nye Filipstad tar form

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

It’s tomorrow runder ett år

It’s tomorrow markerte ettårsdagen med å samle samarbeidspartnere og venner til en markering i NIO-house. På programmet stod blant annet paneldebatt, danseoppvisning, indisk vegetarbuffet.

I paneldebatten ble Voi, Ruter og Oslo Arbeiderparti invitert til å overbevise Formel1-kommentator og bilentusiast Stein Pettersen om at privatbilens tid er forbi. Når It’s tomorrow runder 11 år må du kanskje ta en tur på Rudskogen for å kjøre selv, hevdet Claes Kanold fra Ruter med et lite smil. – Framtidas trafikk er delt og selvkjørende.

Vi må prioritere for å få den byen vi ønsker, sa Fawzi Warsame fra Oslo Arbeiderparti. – Vi har måtte ta en del upopulære grep, men nå kommer det også mer populære tiltak. Blant annet kommer det billigere enkeltbilletter på kollektivreiser, noe som gjør kollektivtrafikken enda mer konkurransedyktig.

Øystein Sundelien fra Voi viste til stor etterspørsel etter elsparkesykler. Turene erstatter bilturer og gjør kollektivtransporten mer effektiv, hevdet han. Men Oslo trenger flere delte elsparkesykler.