Alle innlegg av webmaster

Kontakt

Its tomorrow AS

org.nr. 827615722

Bernt Sverre Mehammer

Mobil: 924 32 094

bsm (krøllalfa) itstomorrow.no

Arne Lindelien

Mobil: 955 57 775

arne (krøllalfa) itstomorrow.no

post (krøllalfa) itstomorrow.no

På vei mot nye løsninger

Transportsektoren er en utslippsversting. Elbilrevolusjonen fjerner utslipp fra bruk av biler, men må fullføres – ikke minst for folk som lever i den tette byen. Men selv etter dette skaper transport store utslipp. Bygging av kjøretøy og bygging av vei og bane skaper store utslipp, og selv elbiler bidrar til veistøv. Bilbruk skaper også kø, støy og ulykker. Disse problemene er størst i byene, og det er heldigvis der alternativene er lettest tilgjengelige.

Vi lever i en verden i rask endring, men med underskudd på tydelige valg av retning. Om vi lar morgendagen «bare komme», blir den lik dagen i dag. Dersom planer og beslutninger styrer mot en ønsket fremtid, er sannsynligheten for å havne der mye større.

Foto: Martin Siewartz Nielsen

It’s tomorrow identifiserer tiltak som kan skape radikale forbedringer i mobilitetssystemet – delt, utslippsfritt og sykt bra! Kjernen er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes. Vi setter sammen team som kan realisere tiltakene, og leder teamet gjennom prosessen helt fram til implementering. På den måten skaper vi fremtidens mobilitetsløsninger i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Veien fra ide, via plan til iverksetting er krevende. Endring og innovasjon må bygge på forståelse av marked, kommunikasjon, drift og økonomi. Sammen med våre partnere skal vi tilby det som trengs for at den gode ideen blir god praksis og god butikk.

Ta kontakt dersom du har et prosjekt som du mener passer i dette perspektivet.