Vi bidrar til bærekraftige mobilitetssystemer

It’s tomorrow identifiserer tiltak som skaper forbedringer i mobilitetssystemet. Vi mener mobilitet som er delt, tilgjengelig og grønn bidrar til bærekraftig utvikling. Vårt mål er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes. Vi setter sammen team som kan realisere tiltakene, og leder teamet gjennom prosessen helt fram til implementering. På den måten skaper vi fremtidens mobilitetsløsninger i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Veien fra idé, via plan til iverksetting er krevende. Endring og innovasjon må bygge på forståelse av marked, kommunikasjon, drift og økonomi. Sammen med våre partnere skal vi tilby det som trengs for at den gode ideen blir god praksis og god butikk.

Ta kontakt  dersom du har et prosjekt som du mener passer i dette perspektivet.

Nyheter om hva vi jobber med


Les om arrangementer, lytt til Podcaster der våre medarbeidere intervjues, og holde deg orientert om våre prosjekter på nyhetssidene.