Dette gjør vi

It’s tomorrow identifiserer tiltak som skaper forbedringer i mobilitetssystemet – delt, utslippsfritt og bra! Vårt mål er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes. Vi setter sammen team som kan realisere tiltakene, og leder teamet gjennom prosessen helt fram til implementering. På den måten skaper vi fremtidens mobilitetsløsninger i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Veien fra idé, via plan til iverksetting er krevende. Endring og innovasjon må bygge på forståelse av marked, kommunikasjon, drift og økonomi. Sammen med våre partnere skal vi tilby det som trengs for at den gode ideen blir god praksis og god butikk.

Ta kontakt  dersom du har et prosjekt som du mener passer i dette perspektivet.

Nyheter fra våre oppdrag og vårt arbeid her


Les om arrangementer, lytt til Podcaster der våre medarbeidere intervjues, og holde deg orientert om våre prosjekter på nyhetssidene.

HVORDAN FJERNE HVER FEMTE BIL I OSLO?

Høy bilbruk skaper klimagassutslipp, lokal forurensing, kø, ulykker og støy, og hindrer god byutvikling. Byrådets mål for redusert biltrafikk er svært ambisiøst, og vil gjøre Oslo til en mye bedre by. Men det krever store endringer i reisevanene til Oslofolk. Tall fra bompasseringer viser at vi i 2022 hadde like mye biltrafikk i Oslo som i 2019. Det er behov for nye løsninger. 

It’s tomorrow samlet Oslo kommune, Ruter og aktører innen bildeling, delte elsparkesykler, parkering og eiendom høsten 2021. Vi utfordret deltakerne til å tenke på hva den enkelte aktør kunne bidra med for å skape endring, og hvordan effekten av deres forslag kunne styrkes gjennom samarbeid med andre aktører på mobilitetsområdet.  

Resultatet oppsummeres og deles med Oslo kommune. Kanskje bidrar dette til nye grep for å begrense bilbruken? 

Blant temaene som ble diskutert var hvordan vi får flere Oslofolk til å bytte ut privatbilen med delte mobilitetsløsninger, hvordan delte elsparkesykler kan bidra til å gjøre kollektivtivtrafikken mer effektiv og hvordan eiendomsutviklere kan skape raskere endringer gjennom offensive løsninger for boliger og næringseiendom. Sentralt i alle diskusjoner er hvordan samarbeid kan bidra til å øke effekten av nye grep på mobilitetsområdet. 

Fremtidens mobilitet er utslippsfri, delt og sykt bra!  

Bertel O. Steen stilte sine utstillingslokaler i Dronning Eufemias gate 21 til rådighet for frokostseminaret.

Nye Filipstad tar form

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

It’s tomorrow runder ett år

It’s tomorrow markerte ettårsdagen med å samle samarbeidspartnere og venner til en markering i NIO-house. På programmet stod blant annet paneldebatt, danseoppvisning, indisk vegetarbuffet.

I paneldebatten ble Voi, Ruter og Oslo Arbeiderparti invitert til å overbevise Formel1-kommentator og bilentusiast Stein Pettersen om at privatbilens tid er forbi. Når It’s tomorrow runder 11 år må du kanskje ta en tur på Rudskogen for å kjøre selv, hevdet Claes Kanold fra Ruter med et lite smil. – Framtidas trafikk er delt og selvkjørende.

Vi må prioritere for å få den byen vi ønsker, sa Fawzi Warsame fra Oslo Arbeiderparti. – Vi har måtte ta en del upopulære grep, men nå kommer det også mer populære tiltak. Blant annet kommer det billigere enkeltbilletter på kollektivreiser, noe som gjør kollektivtrafikken enda mer konkurransedyktig.

Øystein Sundelien fra Voi viste til stor etterspørsel etter elsparkesykler. Turene erstatter bilturer og gjør kollektivtransporten mer effektiv, hevdet han. Men Oslo trenger flere delte elsparkesykler.