morgendagens mobilitetsløsninger

It’s tomorrow AS

Foto: Martin Siewartz Nielsen

Fremtidens mobilitet er delt, utslippsfri og sykt bra!

Transportsektoren er en utslippsversting. Elbilrevolusjonen fjerner utslipp fra bruk av biler, men må fullføres – ikke minst for folk som lever i den tette byen. Men selv etter dette skaper transport store utslipp. Bygging av kjøretøy og bygging av vei og bane skaper store utslipp, og selv elbiler bidrar til veistøv. Bilbruk skaper også kø, støy og ulykker. Disse problemene er størst i byene, og det er heldigvis der alternativene er lettest tilgjengelige.

Vi lever i en verden i rask endring, men med underskudd på tydelige valg av retning. Om vi lar morgendagen «bare komme», blir den lik dagen i dag. Dersom planer og beslutninger styrer mot en ønsket fremtid, er sannsynligheten for å havne der mye større.

It’s tomorrow identifiserer tiltak som kan skape radikale forbedringer i mobilitetssystemet – delt, utslippsfritt og sykt bra! Kjernen er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes. Vi setter sammen team som kan realisere tiltakene, og leder teamet gjennom prosessen helt fram til implementering. På den måten skaper vi fremtidens mobilitetsløsninger i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Veien fra ide, via plan til iverksetting er krevende. Endring og innovasjon må bygge på forståelse av marked, kommunikasjon, drift og økonomi. Sammen med våre partnere skal vi tilby det som trengs for at den gode ideen blir god praksis og god butikk.

Ta kontakt  dersom du har et prosjekt som du mener passer i dette perspektivet.

Nyheter fra våre oppdrag og vårt arbeid her


Les om arrangementer, lytt til Podcaster der våre medarbeidere intervjues, og holde deg orientert om våre prosjekter på nyhetssidene.

HVORDAN FJERNE HVER FEMTE BIL I OSLO INNEN 2023?

For mye bilbruk skaper klimagassutslipp, lokalforurensing, kø, ulykker og støy, og hindrer god byutvikling. Byrådets mål for redusert biltrafikk er svært ambisiøst, og vil gjøre Oslo til en mye bedre by. Men det krever store endringer i reisevanene til Oslofolk. Tall fra bompasseringer viser økning på drøyt tre prosent fra oktober 2019 til oktober 2021. Det er behov for nye løsninger. 

Derfor samlet It’s tomorrow Oslo kommune, Ruter og aktører innen bildeling, delte elsparkesykler, parkering og eiendom høsten 2021. Vi utfordret deltakerne til å tenke på hva den enkelte aktør kunne bidra med for å skape endring, og hvordan effekten av deres forslag kunne styrkes gjennom samarbeid med andre aktører på mobilitetsområdet.  

Resultatet oppsummeres og deles med Oslo kommune. Kanskje bidrar dette til nye grep for å begrense bilbruken? 

Blant temaene som ble diskutert var hvordan vi får flere Oslofolk til å bytte ut privatbilen med delte mobilitetsløsninger, hvordan delte elsparkesykler kan bidra til å gjøre kollektivtivtrafikken mer effektiv og hvordan eiendomsutviklere kan skape raskere endringer gjennom offensive løsninger for boliger og næringseiendom. Sentralt i alle diskusjoner er hvordan samarbeid kan bidra til å øke effekten av nye grep på mobilitetsområdet. 

Fremtidens mobilitet er utslippsfri, delt og sykt bra!  

Bertel O. Steen stilte sine utstillingslokaler i Dronning Eufemias gate 21 til rådighet for frokostseminaret.

Nye Filipstad tar form

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

It’s tomorrow runder ett år

It’s tomorrow markerte ettårsdagen med å samle samarbeidspartnere og venner til en markering i NIO-house. På programmet stod blant annet paneldebatt, danseoppvisning, indisk vegetarbuffet.

I paneldebatten ble Voi, Ruter og Oslo Arbeiderparti invitert til å overbevise Formel1-kommentator og bilentusiast Stein Pettersen om at privatbilens tid er forbi. Når It’s tomorrow runder 11 år må du kanskje ta en tur på Rudskogen for å kjøre selv, hevdet Claes Kanold fra Ruter med et lite smil. – Framtidas trafikk er delt og selvkjørende.

Vi må prioritere for å få den byen vi ønsker, sa Fawzi Warsame fra Oslo Arbeiderparti. – Vi har måtte ta en del upopulære grep, men nå kommer det også mer populære tiltak. Blant annet kommer det billigere enkeltbilletter på kollektivreiser, noe som gjør kollektivtrafikken enda mer konkurransedyktig.

Øystein Sundelien fra Voi viste til stor etterspørsel etter elsparkesykler. Turene erstatter bilturer og gjør kollektivtransporten mer effektiv, hevdet han. Men Oslo trenger flere delte elsparkesykler.