morgendagens mobilitetsløsninger

It’s tomorrow AS

Foto: Martin Siewartz Nielsen

Fremtidens mobilitet er delt, utslippsfri og sykt bra!

Transportsektoren er en utslippsversting. Elbilrevolusjonen fjerner utslipp fra bruk av biler, men må fullføres – ikke minst for folk som lever i den tette byen. Men selv etter dette skaper transport store utslipp. Bygging av kjøretøy og bygging av vei og bane skaper store utslipp, og selv elbiler bidrar til veistøv. Bilbruk skaper også kø, støy og ulykker. Disse problemene er størst i byene, og det er heldigvis der alternativene er lettest tilgjengelige.

Vi lever i en verden i rask endring, men med underskudd på tydelige valg av retning. Om vi lar morgendagen «bare komme», blir den lik dagen i dag. Dersom planer og beslutninger styrer mot en ønsket fremtid, er sannsynligheten for å havne der mye større.

It’s tomorrow identifiserer tiltak som kan skape radikale forbedringer i mobilitetssystemet – delt, utslippsfritt og sykt bra! Kjernen er et mobilitetstilbud som er så godt at privatbilen ikke savnes. Vi setter sammen team som kan realisere tiltakene, og leder teamet gjennom prosessen helt fram til implementering. På den måten skaper vi fremtidens mobilitetsløsninger i samarbeid med mobilitetsaktører, eiendomsutviklere og offentlige aktører.

Veien fra ide, via plan til iverksetting er krevende. Endring og innovasjon må bygge på forståelse av marked, kommunikasjon, drift og økonomi. Sammen med våre partnere skal vi tilby det som trengs for at den gode ideen blir god praksis og god butikk.

Ta kontakt  dersom du har et prosjekt som du mener passer i dette perspektivet.

Nyheter fra våre oppdrag og vårt arbeid her


Les om arrangementer, lytt til Podcaster der våre medarbeidere intervjues, og holde deg orientert om våre prosjekter på nyhetssidene.

Filipstad er den siste brikken i byggingen av Fjordbyen i Oslo mot vest. Som en del av Plan- og bygningsetatens utvikling av kvalitetsprogram for området har Bernt Sverre Mehammer bidratt med råd om hvordan mobilitetsløsninger bør være en sentral del av den strategiske planleggingen av området. Hans og andre fageksperters råd er samlet i en kompetansehevingsrapport.

Vellykket frokostseminar om mobilitet i Oslo

It’s tomorrow inviterte til drøfting av hvordan en kan samarbeide om å erstatte bilbruk i Oslo.